Експорт Импорт

Трговија

Export ImportЗастапници на Фабрика за Производство на Кавсец и Алкохол АД. Битола за Руската Федерација, извоз на сув инстант квасец за пекарската индустрија.

Нашата компанија како ексклузивен застапник за Фабриката за производство на Квасец и Алкохол А.Д. Битола за Руската Федерација ги пласира нивните производи.

Исто така сувиот инстант квасец се пласира и под брендови на неколку реномирани Руски трговски компании.