Профил на компанијата

Профил на компанијата

BK MARKETКомпанијата БК Маркет е основана на 07.03.1992год. Како претпријатие за производство, сервис, трговија на големо и мало и увоз-извоз. Во почетокот на своето работење главна дејност е трговија на големо со градежни материјали, потоа отпочнуваме со претприемачки услуги во градежништвото за денес да дефинираме три основни гранки во нашето работење и тоа:

Трговија

Застапници на Ф-ка за Производство на Кавсец и Алкохол АД. Битола за Руската Федерација, извоз на сув инстант квасец за пекарската индустрија.

Производство на сообраќајна вертикална сигнализација

BK MARKET

Производство на хартиена амбалажа

BK MARKET

Во 2008 год. водени од новите трендови и законски одлуки за користење на еколошки кеси за пакување, инвестираме во изградба на производствен погон, магацински простор и набавка на машини за производство на хартиени кеси и од 01.2009год. отпочнуваме со производство на хартиени кеси. Производството се одвива во современа производствена хала која ги исполнува сите стандарди и услови потребни за изработка на хартиена амбалажа за прехрамбената индустрија. Во склоп на производствениот погон се наоѓа и магацински простор за суровината за производство и готовиот производ.

Изработка на хартиени кеси за леб, бели пецива, сендвичи, супермаркети, месарници и аптеки.