БК МАРКЕТ

Oсновни гранки во нашето работење
  • * трговија
  • * производство на хартиени кеси
  • * производство, монтажа и продажба на вертикална сигнализација и сообарќајна опрема

БК МАРКЕТ E-НОВОСТИ

Добивајте новости на е-маил